लैंडलाइन
 
आईएसडीएन/डायल अप इंटरनेट

 

 

 
ब्रॉडबैंड
 

 

 
मोबाइल
 

 

 
एंटरप्राइज सेवाएं